htmik.hu


Választási menetrend

2014-01-01 – 2014-03-21

Nemzetiséghez tartozás bejegyzése

Minden választópolgár, aki magyarországi lakcímmel rendelkezik, kérheti, hogy nemzetiségi hovatartozásának bejegyzését, vagy hogy azt az országgyűlési választásra terjesszék ki. Erre 2014. január 1-től a választást megelőző 16. napig van lehetőség.

2014-01-01 – 2014-01-31

EU-állampolgárok tájékoztatása

Minden magyarországi lakcímmel rendelkező uniós állampolgár, aki szerepel a Nemzeti Választási Iroda névjegyzékében, megkapja a névjegyzékbe vétellel kapcsolatos információkat és a kérelemnyomtatvány egy példányát január 31-ig.

2014-01-01 – 2014-04-04

Szavazási segítség iránti igény

2014. január 1. és a választást megelőző második nap között minden olyan választópolgár kérheti, hogy jegyezzék be szavazási segítség iránti igényét, aki magyarországi lakcímmel rendelkezik.

2014-01-01 – 2014-04-04

Személyes adatok kiadásának megtiltása

Minden választópolgár, aki rendelkezik magyarországi lakcímmel, kérheti, hogy jegyezzék be személyes adatai kiadásának megtiltását. Ezt 2014. január 1-jétől a választást megelőző második napig lehet megtenni.

2014-01-01 – 2014-01-15

NVI-tájékoztatás – nemzetiség, segítség, adatletiltás

Minden választópolgárt tájékoztatnak levélben, hogy nemzetiséghez tartozását, szavazási segítség iránti igényét be tudja jelenteni, vagy személyes adatainak kiadását hogyan tilthatja meg.

2014-01-01 – 2014-04-04

Nemzetiséghez tartozás törlése

Azok a választópolgárok, akiknek magyarországi lakcímük van, kérhetik nemzetiségi hovatartozásuk, illetve annak országgyűlési választásra való kiterjesztésének törlését. Ezt minden választópolgár megteheti 2014. január 1-tőla választást megelőző második napig

2014-01-18

A választás kitűzése

2014. január 8-án a köztársasági elnök kitűzte a választás napját 2014. április 6-ra. Ezt minden esetben a kiválasztott nap előtti 70-90. napon kell megtennie.

2014-01-18 – 2014-01-24

Sajtótermékek hirdetési árjegyzékének közzététele

Az állami számvevőszék megkapja a sajtótermékektől, hogy pontosan milyen áron jelentetnek meg hirdetéseket. Ugyanebben az időben a sajtótermékeknek a honlapjukon is közzé kell tenni az árjegyzéküket. Mindezt a választás kitűzése utáni öt munkanapon belül kell megtenniük.

2014-01-18 – 2014-04-04

Mozgóurna igénylése

Ha rendelkezünk magyarországi lakcímmel, és mozgóurnát igényelnénk, az erre való kérelmet a helyi választási irodához nyújthatjuk be a választás kitűzésétől egészen a szavazást megelőző második napig. Megtehetjük ezt a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságnál is, délután 3 óráig.

2014-01-18 – 2014-04-04

Szavazás átjelentkezéssel

Aki magyarországi lakcímmel rendelkezik, az az ország területén belül bárhol tud szavazni, azonban ahhoz, hogy ezt megtehesse, átjelentkezési kérelmet kell benyújtania a helyi választó irodához. Erre a választás kitűzésétől a választást megelőző második nap, délután négy óráig lehet megtenni. Az már beadott átjelentkezési kérelem ugyaneddig módosítható vagy visszavonható.

2014-01-18 – 2014-03-29

Feliratkozás a külképviseleti névjegyzékre

Külképviseleti névjegyzékre is kérheti felvételét bármelyik választópolgár, aki magyarországi lakcímmel rendelkezik. Ez annak hasznos, aki a szavazás napján nem tartózkodik Magyarországon, hiszen így külföldön is szavazhat. Erre a választás kitűzésétől az azt megelőző nyolcadik napig van lehetőség. Ugyaneddig a kérelmen lehet változtatni, illetve törölni is lehet.

2014-01-18 – 2014-02-23

Az egyéni választókerületi bizottságok megválasztása

Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságok három tagját és legalább két póttagját megválasztja az egyéni választókerület székhelye szerinti település képviselő-testülete – a választás kitűzését követően, legkésőbb a választás napját megelőző negyvenkettedik napon.

2014-01-18 – 2014-04-04

Névjegyzékek közszemlére tétele

A település szavazóköri névjegyzékének adatait a helyi választási irodában bárki megtekintheti – a választás kitűzésének napjától a választást megelőző második napig.

2014-01-18 – 2014-03-17

A szavazatszámláló bizottságok megválasztása

A települések önkormányzatainak képviselő-testülete megválasztja a szavazatszámláló bizottságok három tagját, illetve annak póttagjait. Ezt a választás kitűzése után, de legkésőbb a választás előtti huszadik napon teszik meg.

2014-01-18 – 2014-02-15

Országos rádiók és televíziók nyilatkozata politikai reklám közzétételéről

A választást megelőző ötvenedik napig az országos rádiók és televíziós csatornák megmondhatják, hogy ingyenesen tehetnek-e náluk közzé a pártok politikai reklámot.

2014-02-17 – 2014-03-12

A jelöltek támogatásának folyósítása

Miután nyilvántartásba vették a jelölteket, három munkanapon belül a kincstár megköti a jelöltekkel a megállapodást az egymillió forintos támogatásról, kincstári számlát nyit és intézkedik arról, hogy a kincstári kártyát kibocsássák.

2014-02-17 – 2014-03-04

Az országgyűlési választáson indulni kívánó pártok és pártszövetségek országos listájának bejelentése

A választáson induló pártok és pártszövetségek listáját legkésőbb a választás előtti harmincharmadik napon kell bejelenteni. Ha bármilyen változás következik be a listával kapcsolatban (lista, vagy rajta szereplő személy visszavonása), azt is eddig lehet bejelenteni.

2014-02-17 – 2014-03-19

A pártlisták támogatása első részének folyósítása

Miután a pártlisták nyilvántartásba vétele jogerőre emelkedett, három munkanapon belül folyósítani kell számukra a központi költségvetésből 149,25-597 millió forint közötti támogatási összeg első részletét.

2014-02-17 – 2014-03-21

A választási bizottságok megbízott tagjainak bejelentése

A pártok országos listájának hitelesítésétől kezdve be lehet jelenteni a választási bizottságok megbízott tagjait.

2014-02-17 – 2014-03-19

A pártlisták támogatása második részének folyósítása

A pártlisták támogatására szolgáló 149,25-597 millió forint közötti összeg második részletét a központi költségvetésből öt munkanapon belül kell folyósítani, miután a párt összes egyéni választókerületi jelöltjének nyilvántartásba vételének érdekében indított eljárás jogerőre emelkedett.

2014-02-17 – 2014-03-07

Jelöltek, listák nyilvántartásba vétele

A bejelentés utáni legkésőbb harmadik napon az illetékes választási bizottság nyilvántartásba vesz minden olyan szervezetet, listát és jelöltet, ami megfelel a törvény által előírt feltételeknek.

2014-02-07 – 2014-02-17

Értesítők kézbesítése

A választás előtti 58-48. napon minden magyarországi választópolgár megkapja az értesítőt a választásokkal kapcsolatban, aki szerepel a központi névjegyzékben.

2014-02-24 – 2014-05-09

EU-állampolgárok magyarországi szavazásának kérelmezése

A szavazás előtti tizenhatodik napig más uniós állampolgárok is kérhetik, hogy az Európai Parlamenti választásra is kiterjesszék a központi névjegyzékbe vételét.

2014-02-15 – 2014-04-06

Kampányidőszak

A kampányidőszak a választás előtti ötvenedik naptól a választásig tart. Az idei választás esetében kampánycsendre nem számíthatunk, de a választás napján olyan épületekben, melyekben szavazóhelyiség van, nem folytatható kampánytevékenység, sőt, közterületen a bejárattól számított 150 méteres belül sem. A választás napján a rádiók és a televíziók számára tilos a poltikai reklám sugárzása, és ezen a napon választási gyűlést sem lehet tartani.

2014-02-17 – 2014-03-03

Ajánlóívek átvétele

A választás előtti 48-34. napin jutnak hozzá a jelöltek és a jelölő szervezetek az ajánlóívekhez a választási iroda jóvoltából.

2014-02-17 – 2014-03-03

Az országgyűlési egyéni választókerületi jelöltek bejelentése

A választás előtt 31 nappal kell legkésőbb bejelenteni az országgyűlési egyéni választókerületi jelölteket.

2014-02-17 – 2014-03-27

Megfigyelők bejelentése

A választás előtti 10. napig kell bejelenteni a külképviseleti megfigyelőket, azt az öt-öt pártdelegáltat, akik a szavazási iratok ellenőrzésére és a szavazatok megszámlálása törvényességének ellenőrzésére hivatott, valamint azokat a pártdelegáltakat is, akik az egyéni választókerületi székhelyen az urnát felügyelik.

2014-03-31 – 2014-04-25

A külhoni szavazási iratok ellenőrzése

A Nemzeti Választási Iroda elkezdi ellenőrizni azokat az iratokat, melyek a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok szavazatát tartalmazzák Ezt a Nemzeti Választási Bizottság jelölő szervezetek által delegált tagjai, valamint a nemzetközi megfigyelők és a média munkatársai jelenlétében teszik.  Ezt a szavazást megelőző hatodik napon kezdik el, de ez a külföldről érkező szavazatok, valamint a lehetséges jogorvoslati folyamat miatt, tovább tarthat, legkésőbb a hivatalos választási eredmény megállapításának napjáig).

2014-03-22 – 2014-04-04

A szavazási levélcsomag átvétele

Azok a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok, akik előzetesen ezt választották, személyesen átvehetik a szavazási levélcsomagukat a választási irodákban. Erre a szavazást megelőző tizenötödik naptól van lehetőség a szavazás előtti második napig. Ha postán kértük a levélcsomagot, nagyjából ugyanakkor kell azt megkapnunk, de akár korábban is hozzájuthatunk a jelöltállítás lezárultától és a szavazólap elkészítésétől függően.

2014-03-22 – 2014-04-06

Szavazás levélben

Levélben is lehet szavazni azoknak, akik magyarországi lakcímmel nem rendelkeznek. Nekik a szavazatukat és a nyilatkozatukat tartalmazó válaszborítékot a külképviseleteken kell leadniuk a szavazást megelőző tizenötödik naptól a szavazás előtti megelőző utolsó munkanapig, vagyis április 4-ig, 9 és 16 óra között. Vigyázni kell azonban arra, hogy ha a borítékot postán adjuk fel, akkor annak meg kell érkeznie április 5-ig a Nemzeti Választási Irodába. A borítékok a külképviseleteken is leadhatók a külképviseleti szavazás napján, vagyis április 5-én vagy 6-án. Leadhatók ezen kívül a magyarországi egyéni választókerületi választási irodákban április 6-án.

2014-03-03 – 2014-03-04

A sorrend sorsolása

Az, hogy a jelöltek, illetve az országos listák milyen sorrendben jelennek meg a szavazólapon, sorsolás kérdése, a sorrendet a jelöltek, valamint a listák bejelentésére szánt napon, 16 óra után tartják.

2014-04-06 – 2014-04-25

A levélszavazatok megszámlálása

A Nemzeti Választási Iroda a Nemzeti Választási Bizottság, azok delegált tagjainak, a nemzetközi megfigyelők és a média munkatársainak jelenlétében számolják meg a levélben leadott szavazatokat, amit a választás lezárultakor, 19 órakor kell megtenniük. Ez a folyamat csúszhat a külképviseletekről érkező szavazatok és a lehetséges jogorvoslati folyamat miatt, de legkésőbb addig tarthat, míg hivatalosan meg nem állapítják a választás eredményét.

2014-04-05

Az országgyűlési választás napja az amerikai kontinensen

Az országgyűlési választás az amerikai kontinens külképviseletén máskor lesz, mint a többi külképviseleten április 5-én kerül rá sor. A kontinensen helyi idő szerint 6 és 19 óra között adhatják le a voksukat.

2014-04-07 – 2014-04-09

Jegyzőkönyvek közszemlére tétele

A szavazás után három napig meg lehet tekinteni a  jegyzőkönyvek egy példányát az illetékes választási irodában.

2014-04-06

Az országgyűlési választás napja

Magyarországon és az amerikai kontinens kivételével az összes külképviseleten április 6-án lesz az országgyűlési választás napja. Szavazásra 6 és 19 óra között lesz lehetőség.

2014-04-06 – 2014-04-09

Adatmegsemmisítés

A jelöltnek és a listát állító jelölő szervezetnek a választás napján meg kell semmisítenie az adatszolgáltatás adatait. Erről készül egy jegyzőkönyv, amit három napon belül át kell adni a választási irodának, aki az adatszolgáltatást teljesítette.

2014-04-06

Szavazatszámlálás a szavazókörökben

Április 6-án, este 19 óra után számlálják meg a magyarországi szavazókörökben leadott szavazatokat, a kiemelt szavazókörök kivételével.

2014-04-06 – 2014-05-06

Plakátok eltávolítása

Mindenki, aki helyezett el választási plakátot, vagy aki érdekében helyeztek el, köteles azt eltávolítani, erre a szavazás után harminc napban van lehetősége mindenkinek.

2014-04-07 – 2014-04-21

Legkésőbb az Európai Parlamenti választásokat megelőző harmincnegyedik napig be kell jelenteni a választáson induló pártok és pártszövetségek országos listáját.

2014-04-07

Átjelentkezéssel szavazók voksainak átadása

A szavazás utáni napon, azaz április 7-én a helyi választási irodák átadják a belföldön átjelentkezéssel szavazó magyarországi választópolgárok szavazatait tartalmazó borítékot az egyéni választókerületi választási iroda részére.

2014-04-07

A belföldön leadott, de meg nem számolt szavazatok beérkezése az NVI-hez

A szavazás másnapján kerülnek a Nemzeti Választási Irodához a külhoni szavazatokat tartalmazó borítékok, és az átjelentkezéssel belföldön szavazó választópolgárok által leadott szavazatok borítékjait tartalmazó szállítóborítékok az egyéni választókerületi választási irodák jóvoltából

2014-04-07 – 2014-04-10

A külképviseleteken leadott szavazatok beérkezése az NVI-hez

A magyarországi választás utáni negyedik nap végéig a külképviseleti választási iroda elszállítja a külképviseleten leadott szavazatokat tartalmazó urnát, és az ugyanitt levélben leadott szavazatokat tartalmazó borítékokat a Nemzeti Választási Irodához.

2014-04-07 – 2014-04-11

Külképviseleti urnák felbontása

A Nemzeti Választási Iroda a magyarországi választásokat követő ötödik napon, mikor valamennyi urna beérkezett, felbontja a voksokat tartalmazó urnákat.

2014-04-07 – 2014-04-12

Szavazatok összekeverése

A magyarországi szavazás utáni hatodik napig összekeverik a külképviseleteken leadott voksokat az egyéni választókerületek kiemelt szavazóköreinek azon szavazataival, amiket még nem számoltak meg. Ugyanez a sorsa azoknak a szavazatoknak, melyeket itthon adtak le átjelentkezéssel.

2014-04-07 – 2014-04-12

Egyéni kerületi eredmény megállapítása

A voksolást követő hatodik napon az egyéni választókerületi választási bizottság megállapítja a választás eredményét az egyéni választókerületekben a szavazóköri jegyzőkönyvek segítségével.

2014-04-07 – 2014-05-15

Az egyéni jelöltek elszámolása

Amint a választókerületi eredmény jogerőre emelkedik, a jelöltnek tizenöt napja lesz arra, hogy végső elszámolást nyújtson be a kincstárhoz. Ehhez csatolnia kell az összes bizonylatot a támogatásként kapott pénz felhasználásáról.

2014-04-07 – 2014-04-25

A választás országos listás eredményének megállapítása

Legkésőbb a szavazás utáni tizenkilencedik napon van lehetőség arra, hogy a Nemzeti Választási Bizottság megállapítsa a választás országos listát eredményét. Ebben segítségére vannak az országos listás szavazás eredményéről kiállított szavazóköri jegyzőkönyvek, a levélben szavazás eredményeiről szóló jegyzőkönyv, valamint az egyéni választókerületi eredményről kiállított jegyzőkönyvek.

2014-04-07 – 2014-06-05

Kampánypénzek nyilvánosságra hozása

Az országgyűlési választás után két hónapon, vagyis hatvan napon belül minden jelölt és a jelölő szervezet köteles a Magyar Közlönyben nyilvánosságra hozni minden anyagi támogatás összegét, amit a választásra fordított, azzal együtt, hogy mire használták fel a pénzt pontosan, és honnan állt rendelkezésre.

2014-05-24

Az európai parlamenti választás napja az amerikai kontinensen

Az amerikai kontinensen az európai parlamenti választás napja is máskor van, egy nappal a magyarországi előtt, vagyis május 24-én. A voksokat ugyanúgy helyi idő szerint 6 és 19 óra között lehet leadni.

2014-05-25

Az európai parlamenti választás napja

Magyarországon május 25-én lehet voksolni az európai parlamenti választásokkal kapcsolatban, ahogy az amerikai kontinenst kivéve az összes külképviseleten is.

 

 

 


Comments are closed.

Vissza a tetejére ↑