htmik.hu


Romániai magyarok 1509466

Közzétéve: 2012. december 27.

Romániai magyarok

Az 1920-as trianoni békeszerződéssel elcsatolt területek közül Romániában él a legtöbb magyar, mintegy másfél millió fő, elsősorban Erdély nyugati és középső részén. A romániai magyarok külön csoportját alkotják a moldvai csángók és a székelyek. A moldvai katolikus lakossághoz tartozó moldvai csángók egy Moldvában élő, körülbelül hatvankétezer tagot számláló, magyar nyelvű népcsoport. A székelyek Kelet-Erdélyben, Székelyföldön élnek, és körülbelül hétszázezren vannak, saját kultúrájukat a mai napig megőrizték.

Az1918-as gyulafehérvári nagygyűlésen született döntés Erdély a Román Királysággal való egyesüléséről. Bár a trianoni békeszerződés értelmében azon területeken, ahol a magyarság aránya meghaladja a húsz százalékot, etnikai anatómiát kellett volna biztosítani, a román politika a magyar kisebbség asszimilációjára törekedett. A második világháború idején, a második bécsi döntés értelmében Magyarország visszakapta Észak-Erdélyt, azonban négy év után ez a terület ismét Romániáé lett. 1946-ban a román kommunista párt vette át a hatalmat, az ezt követő üldözéseknek sok magyar esett áldozatául. A sztálinista korszakban sokakat bebörtönöztek, az 1956-as események folytán úgyszintén, többeket ki is végeztek. 1958-tól enyhült a diktatúra. Az 1965-ben hatalomra kerülő, nyíltan magyarellenes Nicolae Ceaușescu idején ismét fokozódott a politikai elnyomás. A magyarlakta román területek, elsősorban Bihar, Kolozs, Maros, Máramaros és Szatmár megye elrománosításának törekvései az nyolcvanas évekre láthatóvá váltak. Az 1989-es változások egyetértésben indultak, ám az 1990 márciusában történt marosvásárhelyi zavargásokután, amelyben három magyar és két román életét vesztette, ez szertefoszlott. 1990-től némileg csökkentek a magyarokat ért atrocitások, azonban még ma is számtalan hasonlóról hallani a hírekben.

1995-ben sor került a Románia és Magyarország közötti alapszerződés aláírására. Ebben
leszögezték, hogy Magyarország lemond területi követeléseiről, Románia pedig biztosítja az országban élő nemzetiségek jogait. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) 1996-ban koalíciós partner lett a román kormányban, illetve két prefektusi és nyolc alprefektusi tisztségetis megszereztek. 2004-től az RMDSZ újra kormányra került. A 2007-es romániai EU-képviselő-választáson négy magyar jutott be az Európai Parlamentbe.

Romániában számos magyar kulturális és történelmi emlék, illetve más nevezetesség található. Korondon van például Székelyföld legjelentősebb fazekasközpontja, Kolozsvárott pedig Mátyás király szülőháza, amely egyben a város legrégebbi emeletes háza. A szintén kolozsvári Házsongárdi temetőben az erdélyi magyar közélet és művészet számos fontos alakja nyugszik, például Kós Károly építész vagy Dsida Jenő költő. Sepsiszentgyörgyön található a Tamási Áron Színház, Kisbaconban pedig Benedek Elek sírja.

Címkék:
Comments are closed.

Vissza a tetejére ↑