htmik.hu


Információk Internet_Voting

Közzétéve: 2014. március 11.

Munkavállalás Magyarországon

A határon túli magyarság a magyarországi munkavállalás szempontjából alapvetően három csoportra osztható. Az első csoportot alkotják azok a magyar állampolgársággal nem rendelkező, magukat magyarnak valló személyek, akiknek anyaországa nem csatlakozott az Európai Unióhoz. A második csoport tagjai azok az állampolgársággal nem rendelkező magyar nemzetiségűek, akiknek anyaországa az Európai Unió tagja, míg a harmadik csoportot alkotják azok a határon túli magyarok, akik állampolgársággal rendelkeznek.

Azon magyar nemzetiségű munkavállalók, akiknek anyaországa nem EU tag, gyakorlatilag azonos helyzetben vannak munkavállalás szempontjából, mint a harmadik országbeli munkavállalók, ami annyit tesz, hogy számukra a magyar nemzetiségük semmiféle előjogot nem biztosít, tartózkodási és munkavállalói engedélyre minden esetben szükségük van.

Az Európai Unióhoz való csatlakozást követően Magyarországon át kellett értelmezni a külföldi munkavállalókra vonatkozó törvényeket. Ennek alapja, hogy az EU egyik fontos célja a munkaerő szabad áramlása, azaz hogy az EU-n belüli személyek számára biztosítani kell a szabad munkavállalást az unió bármely tagországában, állampolgársági feltételek nélkül. Ennek megfelelően minden olyan határon túli magyar, aki nem rendelkezik magyar állampolgársággal, de anyaországa szintén az EU tagja, szabadon vállalhat munkát Magyarország területén.

Bizonyos munkaköröket azonban még ezzel együtt is kizárólag magyar állampolgárok tölthetnek be, így a magyar állampolgársággal rendelkező határon túli magyarok helyzete, az anyaország EU-tagságától függetlenül kedvezőbb. A magyar állampolgárság ugyanis hazánkban feltétele annak, hogy valaki fontos és bizalmas ügykezelői munkakört, illetve közszolgálati jogviszonyban vezetői pozíciót foglaljon el.

Címkék: , ,
Comments are closed.

Vissza a tetejére ↑