htmik.hu


Horvátországi magyarok Croatia-Slavonia-Kingdom-of-Hungary

Közzétéve: 2012. december 20.

Horvátországi magyarok

Az 1920-as trianoni békeszerződést követően a mai Horvátországhoz, az akkori Jugoszláv Királysághoz csatolt területen körülbelül tizennégyezer magyar él. A többi, Magyarországgal határos országhoz képest ez a szám elég alacsony, hiszen Romániában például másfél millió, Szlovákiában ötszázezer, Szerbiában háromszázezer, Ukrajnában százhetvenezer, Ausztriában pedig hetvenezer fős magyarság él.

A horvátországi magyarok száma 1921-ben még ötvenkétezer volt, ekkor száznyolc több mint száz magyar lakosú települést találhattunk itt. A magyar népesség fogyása ma már kevésbé gyors ütemű. A magyar oktatási nyelvű iskolákat az első világháború után államosították, így a magyaroknak nem maradt egyetlen saját tanintézetük sem. A Jugoszlávia tagköztársaságainak függetlenedési törekvései miatt kirobbant, 1991-ben kezdődött délszláv háború idején a szerb sereg megtámadta Északkelet-Horvátországot, és létrehozta Szerb Krajina államot. Sok magyar polgár esett áldozatául a szerb katonáknak. A horvát ellentámadás után Szerb Krajinát eltörölték, és a megszállók nagy részét elkergették. A mai horvát vezetés a magyar kisebbséggel szemben egyedülálló módon elfogadó, a helyi magyarokat nem érik atrocitások.

Belovár és Pakrác között, Nyugat-Szlavóniában számtalan településen élnek magyarok, huszonhat községnek van húsznál több magyar lakosa. Azonban a legtöbb magyarnak otthont adó településeken sincsenek száznyolcvannál többen a kisebbség tagjai. Az elzártan élő magyarság már az 1930-as évekre nagymértékben asszimilálódott. A horvátországi magyar kisebbség kétharmada ma Eszék-Baranya megyében él. A legfontosabb magyarlakta települések közé tartozik Csúza, Kórógy, Laskó, Szentlászló és Újbezdán. A 2011-es népszámlálás adatai alapján összesen 14 ezer 048 magyar él jelenleg Horvátországban, ez a szám 2547 fővel kevesebb, mint tíz évvel ezelőtt. Az összlakosság 0,33 százaléka vallotta magát magyar nemzetiségűnek. A tizenöt százalékos fogyásban szerepet játszik többek közt a népesség elöregedése, illetve a születések alacsony száma. A vegyes házasságban született gyermekek általában a többségi nemzethez tartozó szülő nemzetiségét vallják. A fiatalok elvándorlása szintén számottevő, hiszen a magyarlakta településeken nagyon nehéz munkát találni.

A horvátországi magyarok napilapja az Új Magyar Képes Újság, érdekvédelmi szervezetük pedig a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége. A HMDK 1993-ban alakult meg Zágrábban. A pártok feletti szervezet a helyi magyarság kulturális, közművelődési, közoktatási, gazdasági, egészségügyi, szociális és környezetvédelmi érdekeinek képviseletét látja el. Célja a horvátországi magyarok nemzeti identitásának megőrzése és fejlesztése, illetve a magyar anyanyelv megtartása és ápolása. Az utóbbi elősegítése érdekében a szervezet hetilapot és folyóiratot jelentet meg, valamint más kiadói tevékenységet is folytat. Kiemelt fontosságúnak tartják az anyanyelvű óvodák és iskolák működtetésének, illetve fejlesztésének biztosítását.

Címkék:
Comments are closed.

Vissza a tetejére ↑