htmik.hu


Ausztriai magyarok ausztria

Közzétéve: 2012. december 15.

Ausztriai magyarok

A 1920-as trianoni békeszerződés után Ausztriához csatolt területen ma körülbelül tízezer magyar él. A várvidéki magyarok a Magyarországgal határos, kismartoni székhelyű Burgenland szövetségi tartományban élnek. A legtöbb magyar lakossal rendelkező települések közé tartozik több mint ezer fővel Felsőőr, több mint ötszáz fővel Felsőpulya és Alsóőr, illetve több mint kétszáz fővel Őrisziget. A helyi magyar népesség száma 1920 óta az asszimiláció következtében nagy mértékben csökkent. A népszámlálások adatai alapján 1923-ban tizenötezer főnyi, 1934-ben tízezer főnyi, 1951-ben ötezer-kétszáz főnyi, 1961-ben ötezer-hatszáz főnyi, 1971-ben szintén ötezer-hatszáz főnyi, 1981-ben négyezer főnyi, 1991-ben pedig hétezer főnyi magyar lakossága volt Ausztriának.

Az 1955-ös osztrák államszerződés a kisebbségek jogairól külön még nem rendelkezett, a
magyar népcsoportot nem is említette, kizárólag az általános emberi jogokat részletezte. Az 1960-as években kiéleződő probléma, Dél-Tirol függetlenségének kérdése azonban nagy hatással volt az osztrák kisebbségpolitikára. Az 1976-os Népcsoporttörvény már szabályozta a kisebbségek helyzetét, de csak általánosságban említette a kérdést, konkrétumokat nem fogalmazott meg a magyarokkal kapcsolatban sem. A részletek kidolgozását átengedte a központi és a tartományi kormánynak. Az 1979-ben létrejött Magyar Népcsoporttanács a magyarok kisebbséget érintő ügyekben döntéseket nem hozhat, kizárólag tanácsadói joga van. 1993 óta a Magyar Népcsoporttanácsnak tizenhat tagja van, ezek fele a bécsi, míg a másik fele a burgenlandi magyarokat képviseli. 2000-ban kétnyelvű helységnévtáblákat helyeztek ki a legtöbb magyarnak otthont adó burgenlandi településeken, így Alsóőrön, Felsőőrön, Felsőpulyán és Őriszigeten. Az említett négy helységben 2000-től a hivatalokban is használhatják a magyar nyelvet a lakosok. 2012-ben újabb kétnyelvű táblákat helyeztek ki a közutakon, ezúttal az irányokat mutató, kereszteződésekben, körforgalmakban található jelzéseket cserélték le. Másodrendű utak, illetve egyes községek is kaptak hasonló táblákat.

Az ausztriai magyaroknak van magyar nyelvű televízió- és több rádióműsoruk is. Az ORF tévécsatorna 1990 óta évente hatszor sugározza az Adj’ Isten, magyarok! című, félórás nemzetiségi műsort. A felsőpulyai Radio OP hetente többször ad műsort magyar műsorvezetővel; az Osztrák Rádiónak 2002 óta egy napi ötperces és egy heti huszonöt perces műsora is van; a Der Musiksender Radio pedig hetente két alkalommal ad kétórás magyar nyelvű műsort. A politikailag és vallásilag független, felsőőri székhelyű Burgenlandi Magyar Kultúregyesület 1968-ban alakult. Célja a magyar nyelv és kulturális örökség fenntartása és ápolása, az anyanyelv iskolai oktatásának segítése, a burgenlandi magyarok jogainak megóvása, könyvtár működtetése, illetve a magyar nyelv és kultúra ápolását segítő tanfolyamok szervezése. Az egyesület jelenteti meg az Őrvidéki Hírek című kéthavi lapot, az Őrség című folyóiratot, illetve a Hírhozó című gyermeklapot.

Címkék:
Comments are closed.

Vissza a tetejére ↑