htmik.hu


Választások regisztracio

Közzétéve: 2014. március 20.

A magyarországi lakhelyű magyarok szavazati joga

Hazánkban a választási rendszer változása a magyar lakhellyel rendelkező magyar állampolgárokat csak annyiban érinti, hogy a választás az idei évben lesz először egyfordulós. A korábbi évekhez hasonlóan a választás vegyes rendszerű, az egyéni körzetekből 106, míg a pártlistákról, és az újdonságként jelentkező nemzetiségi listákról 93 képviselő kerül majd a parlamentbe.

Az új szabályozás értelmében a szavazók nem területi, hanem országos listára adják le a voksukat, míg a második szavazólapon egyéni jelöltre adhatják le a szavazatukat azok, akik magyarországi lakóhellyel, automatikusan kerülnek be a választási névjegyzékbe.

Változás a választójogi jogosultságok körében nem történt, azaz Magyarországon szavazati joggal rendelkezik mindkét listára az a 18. évét betöltött, az országban lakóhellyel rendelkező személy, akinek cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondokságát jogerős ítélet nem rendelte el. Emellett nem illeti meg a szavazati jog azokat a fenti feltételeknek egyebekben megfelelő személyeket sem, akik szabadságvesztés büntetésüket, illetve büntetőeljárásban elrendelt kényszergyógykezelésüket töltik jogerős ítélet alapján.

Ennek fényében elmondható, hogy a külhoni magyar állampolgárokat megillető szavazati jog annyiban különbözik a Magyarországon lakóhellyel rendelkező állampolgárok jogától, hogy az utóbbiak jogosultak egyéni listára is leadni voksukat. A két szavazati jogosultság feltételei között az eltérést a lakóhely jelenti, ami azzal jár együtt, hogy bármely külhoni magyar állampolgár, aki Magyarországon bejelentett, állandó lakóhelyet szerez, automatikusan jogosulttá válik mindkét listára leadni szavazatát a lakóhelye szerint kijelölt 106 körzet valamelyikében.

Címkék: , ,
Comments are closed.

Vissza a tetejére ↑