htmik.hu


Romániai magyarok 7639720_nagy

Közzétéve: 2013. július 10.

Tíz éve harcol az erdélyi magyarok jogaiért az EMNT

EMNTImmár tíz esztendeje a magyar nemzet, mint kisebbség jogait és érdekeit védi, továbbá erőszakmentesen, megegyezésre törekedve harcol az erdélyi magyarság önazonosságának megteremtéséért és fenntartásáért az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT). A testület a politikai pártoktól függetlenül, közképviseleti alapon működik 2003 óta és elsősorban politikai célokat, valamint a magyar kisebbség érdekeinek érvényesítését vállalja fel, harcol a magyar nemzeti közösség autonómiájának jogszabályokba foglalásáért.

Ez a parlament jellegű közképviseleti testület szám szerint kilenc állandó szakbizottsággal rendelkezik, azonban indokolt esetben bármikor létrehozhat mind állandó, mind ideiglenesen működő további szakbizottságokat.

Az EMNT elnöke a szervezet megalakulástól kezdve Tőkés László, aki 2007 óta az erdélyi magyarság európai képviselője is. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács célja az erdélyi magyarság jogainak és érdekeinek védelme, a politikai pluralizmus megszilárdítása, de törekvései közé tartozik a régió gazdasági, kulturális, intézményi, valamint szociális fejlesztése is.

A Tanács a 2013-as évet az Autonómia Évének nevezte ki, s ennek megfelelően építette fel az éves cselekvési tervét is, melynek célja az erdélyi magyarság autonómiájának kiharcolása mellett az autonómia létjogosultságának alátámasztása, eszméjének és a kisebbségi magyarság önrendelkezési jogának európai szintű elismertetése, továbbá a magyar-magyar párbeszéd szorgalmazása, illetve a magyarországi magyarság, valamint az erdélyi magyarság viszonyának elméleti rendezése.

Címkék: , , , , ,
Comments are closed.

Vissza a tetejére ↑